Eskişehir Haberleri, Son Dakika Eskişehir Haberleri

1933 Üniversite Reformu nedir? 1933 Üniversite Reformu amaçları nedir?

1933’te İstanbul Dârülfünunu kapatılarak yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Peki, 1933 Üniversite Reformu nedir? 1933 Üniversite Reformu amaçları nedir? 1933 Üniversite Reformu kim tarafından hazırlandı? 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU NEDİR? Üniversite Reformu, modern tarzda yükseköğretim ihtiyacını karşılamayan Darülfünun’un yerine, bu ihtiyacı karşılayacak okulların kurulmasını amaçlayan 2252 sayılı ve 1933 tarihli kanuna dayanan reform hareketidir. 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU AMAÇLARI? Cumhuriyetin ilanı ile birçok alanda reform yapıldı. Modern eğitim anlayışı Tevfik Fikret, Ziya Gökalp gibi düşünürlerce öngörülmüştü. Düşünce, vicdan ve bilim etkinliği özgür bireyler yetiştirmek amacıyla üniversite reformu yapıldı. Bireylerin insanî çerçevede etnik, kültürel veya dinî kimliğe bakmaksızın bilim yapabileceği üniversiteler kurulması gerekmişti. Daha önceden resmi yapıyı temsil eden ve sınırlanmış bir yükseköğretim sistemi varken, özerk yapılı objektif kurumlar olmalıydı. Ankara Hukuk Mektebi (1924), Gazi Eğitim Enstitüsü (1926) ve Ziraat Enstitüsü’nün (1930) cumhuriyetin hedefleri doğrultusunda kurulan yükseköğretim kurumlarıydı. İsviçreli Profesör Albert Malche Türkiye’ye davet edilerek çağdaş eğitim kurumlarının tasarlanmasında yardım istendi. 1933 ÜNİVERSİTE REFORMU KİM TARAFINDAN HAZIRLANDI? Albert Malche’nin verdiği rapor doğrultusunda 1933 tarih ve 2252 sayılı kanun çıkarıldı. Üniversite, fakülte, rektör kavramları 1933’teki reform hareketiyle oluştu. Yüksek Mühendis Mektebi 1944’te İstanbul Teknik Üniversitesi olarak yapılandı. Ankara’da daha önce açılan yüksek mektep, fakülte ve enstitülerin bir araya getirilmesiyle 1946’da Ankara Üniversitesi oluşturuldu. II. Dünya Savaşı’ndan sonra üniversite düzenlemesi yürürlükten kaldırılarak 4936 sayılı yeni kanunla üniversitelere özerklik verildi. 1955-1957 arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi kuruldu. 1967’de Hacettepe Üniversitesi ve 1971’de Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. 1973-1981 arasında Diyarbakır, Eskişehir, Adana, Sivas, Malatya, Elazığ, Samsun, Konya, Bursa ve Kayseri’de on yeni üniversite inşa edildi.

Bir önceki yazımız olan Ankara'da sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi başlıklı makalemizde Ankara, Güncel ve Okul hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir